PKR

| 31 december 2021

Den 22 nov. var det PKR ( Rådet för pensionärer och funktionsvarierande ) möte. Här är anteckningar från det.

 • Kommunalrådet öppnar mötet och hälsar välkomna.
 • Lisbeth Olsson skrivs in som viceordförande.
 • Sim och sporthallsbygget är mycket stort projekt för kommunen, men politiken har bestämd att det som kallas pluspaket ska byggas, Pluspaketet är med extra sporthall och varmvattenbassäng. Om allt går bra startas bygget sommaren 2022.
 • Utredning pågår om Camp Gielas och Vittjokk ska säljas. Det handlar om campingen, inte sporthall och skidspår. Frågan om Christoffer Lundtröm har planer på att bygga egen camping hade politiken inte hört något om.
 • Lena Ruth informerade om budgeten. Kommunen ar antagit prislappsmodellen, det är ett kostnadsjämningssystem där man jämförs med andra kommuner. Arvidsjaurs kommun har god ekonomi och koll på sina pengar med en 63% soliditet.
 • Socialförvaltningen är nöjd över maten men det finns ett missnöje från skolan. Köket på Ringelsta är ett serveringskök numer, så maten görs på Sandbackaköket.
 • Alla chefer inom kommunen går en chefsutbildning/ ledarskapsutbildning som handlar om tillitsbaserad ledarskap. Sedan kommer man att självskattas och bli skattat av närmaste medarbetare för att se vilka brister och styrkor man har.
 • Plogningen av Storgatan  görs av trafikverket, dom övriga gatorna plogas av kommunen.
 • Snöröjningen är inte den bästa. En ny entreprenör har tyvärr haft inkörningsproblem. Kommunen har på pekat detta.
 • Namnskylt, presentation och kontinuitet, framför allt i hemtjänsten, önskas  bättre ordning på. Likaså att inte använda arbetskläder på butiker, fik, tex. Språksvårigheter när det gäller utlandsfödda är ett stort problem i vården. Mera utbildning efterfrågas.
 • Uppsökande hembesök för 80 åringar och  äldre efterfrågas.
 • Demensteam . Utbildning sker för 3st undersköterskor.
 • Dagverksamheten ska starta i källaren på Ringelsta nästa år
 • Dialog om tex Medans ingångar, med Krille och FuB (Annika) önskas, om behovet.
 • Trätavlorna, turisttavlor, vid in och utfart är borta. Det ska sättas upp digitala tavlor som tål kyla.
 • Belysningen på gångvägen till kyrkan kunde varit bättre. Detta måste tas med kyrkan eftersom det är kyrkans mark.
 • Synpunkter om maten som levereras, tex för kall mat, var är problemet? Maten i vagnarna ska hålla 60gr och temperaturen ska kontrolleras regelbundet verksamheternas egenkontroll.
 • När det gäller varmvattenbassängen: Den har varit stängd pga. för höga  bakterievärden.  DUSCHA, utan kläder innan bassängbadet. Tillägg från mötet: Tydliga regler, tydlig information, tagg till alla som behöver.
 • Att seniorer som bor utanför samhället kan träna i grupper och i kommunens lokaler går inte i dagsläget. Dt är också brist på ledare.
 • Det finns inte rutiner på hur man förebygger, identifierar och hanterar äldres utsatthet för brott.
 • Det görs läkemedelsgenomgång för dom som är äldre än 75 år och har mer än 5 läkemedel.
 • Vad används ev. vinst till i socialnämnden? Svar: Vi arbetar med att höja kvaliteten inom vård och omsorg tex. köp av sängar, lyfthjälpmedel, utemiljö, trygghetsvärdinna, starta dagverksamhet, kultur i vården, utbildningar mm.
 • 2,5 miljarder har delats ut till kommunerna. Arvidsjaurs kommun (socialnämnden) har använt sin del till Covidersättning, välfärdsteknik Nära vård, HAB-ersättning, Äldreomsorgslyft, motverka ensamhet bland äldre, ökad kvalitet för personer med demenssjukdom, personlig ombud, våld i nära relationer. ca,12 miljoner.
 • Hyran på kommunen äldreboenden är hög, 51% högre än vanliga lägenheter. Detta är undersökningar som Hem och hyra har gjort. Detta stämmer inte om man ser till enbart hyran.
 • Pensionärerna efterlyser mer bostäder, många vill sälja sina hus och flytta till lägenheter.  Det är dyrt att bygga nytt, hyra på 12-14 tusen vill ingen ha.
 • Frågor kring utbildningen av undersköterskor. Sandbacka har ingen utbildning pga. inget intresse. Äldreomsorgslyftet är att man är anställd, jobbar 50% och läser 50 %. Det använder kommunen. Några läser utbildning själva. Kommunen har validerat 12 st senast. Det är brist på undersköterskor.
 • Kommer det att vara god beredskap av skyddsutrustning, tex visir och munskydd, för ev. nya pandemier/epidemier? Kommunen ansvarar för ett eget lager som ska räcka i 90 dagar. 10 covidsjuka/dygn.
Text Eileen Dalen.