Årsmöte SKPF Pensionärerna 19 februari 2020

| 8 mars 2020

Den 19 februari höll SKPF Pensionärer Avd 295 i Arvidsjaur årsmöte i Medborgarhuset. Runt ett 40 tal medlemmar närvarade vid Årsmötet.

Den nuvarande styrelsen var väldigt överväldigande att så många medlemmar hörsammat kallelsen till det årsmöte som skall avhandlas under denna eftermiddag.

Årsmötet

Ordf. Lisbeth Olsson öppnade årsmötet och hälsade alla medlemmar välkomna. I samband med öppnandet hölls en Parentation över de medlemmar som lämnat oss under året. Till Årsmötesordförande valdes Göthe Lundberg, och till sekreterare valdes Laila Renberg.

Till ledamöter i Rådet för Funktionshindrade och Pensionärer omvaldes Eva Branden och Britt Karmefjord. Omval av Elisabeth Backman som kassör 2020-2021. Omval av Elisabeth Backman, Kenneth Ruth och Eva Branden som styrelseledamöter 2020-2021. Nyval som suppleant valdes Tage Stenmark 2020-2021. Omval av Annette Leven som aktivitetsledare 2020-2021. Omval av Kennet Ruth som dataansvarig 2020-2021. Som studievägledare lades ansvarat på styrelsen under 2020-2021. Omval som revisor Rut Lövmark 2020-2021. Omval av tre ledamöter till festkommittén Gudrun Lundgren, Mats Holm och Eivor Renberg 2020-2021.

Årsmötets avslutning

Efter det att Ordf. Lisbeth Olsson åter tagit hand om ordförandeklubban och avslutat årsmötet återstod det som alla väntat på nämligen fika med smörgåstårta, kaffe eller te. När så alla låtit sig väl smaka påden goda smörgåstårtan och dryfta om såna saker som vädret, läget i världen så var det då dags att gå hem och se framemot dom aktiviteter som man beslutat skall genomföras under våren.

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Text Kenneth Ruth Foto Kenneth Ruth