Medlemsmöte

| 6 maj 2024

På medlemsmötet hade vi inbjudit kommunens näringslivsstrateg Ann Enoksson att berätta om lokala producenter. I kommunen finns 13 livsmedelsproducenter varav 2 är mjölkproducenter. Många av dessa arbetar deltid kombination med annat arbete. Hon berättade bl a att Arvidsjaur är ett nav med rikligt handelsliv. Hög attraktionskraft och tillgång till infrastruktur i kombination med unika lokala förutsättningar. Unga handlare som arbetar med digitala nätverk. Testverksamheten är stor i kommunen ex 100 00 gästnätter. 1/3 av världens biltestverksamhet finns här. Flygplatsen är viktig ex 1500 avresande på fredagar. Under vintertid extra tyska flyg varje dag. Efter kaffe med smörgås så informerade ordförande Lisbeth om vad som är på gång och medlemmar kom med inlägg.