Välkommen till SKPF Pensionärerna!

Småländska höglandet, avd 87

Välkommen till vår lokalavdelning i SKPF Pensionärerna!

Kritik från flera håll gällande förslag om riktålder

Ett annat exempel är LO som också avstyrker förslaget till höjd pensionsålder. De påpekar i sitt remissvar att enbart höjda åldersgränser inte kommer att göra det möjligt för LO-grupperna att hålla sig kvar på jobbet längre. LO menar att innan det kan bli aktuellt med höjda pensionsåldrar måste det till andra förändringar såsom minskade inkomstskillnader, bättre fysiska och psykiska arbetsmiljöförhållanden, fler heltidsanställningar, färre visstidsanställningar och bättre möjligheter till omställning.

LO påpekar vidare att det är sant att livslängden ökar genomsnittligt, men att medellivslängden för lågutbildade sjunker (kvinnor) eller är oförändrad (män), vilket leder till ytterligare ökad ojämlikhet i systemet.

Vidare så avstyrker LO även förslaget om en höjd åldersgräns för garantipension och förslaget om undantag för personer med långt liv. LO vill hellre se regelförändringar som underlättar och förlänger möjligheterna till sjukersättning (förtidspension).

Källa: Pensioner & Förmåner, 190506 & Pensionsnyheterna, 190430.

Avdelningsfakta

  • Medlemsavgift: 200 kr per år (2019)
  • Antal medlemmar: 1633
  • Ordförande: Rolf Jonsson
  • Telefon: 0381-120 07
  • Mejl: [email protected]
  • Adress: c/o Rolf Jonsson, Brudbadsvägen 16, 575 39 Eksjö

En givande gemenskap

  • Hos oss kan du resa, gå på kurs, njuta av kultur och träffa nya och gamla vänner!
  • Vi erbjuder trygga försäkringar genom avtal med Folksam
  • Ta del av generösa rabatter via ditt medlemskort
  • Vi arbetar för medlemmarnas intressen i alla frågor som rör pensionärslivet!
Bli medlem här

Nyheter från avd 87

Medlemsförmåner