Stockholm, avd 28

Välkommen till vår lokalavdelning i SKPF Pensionärerna!

Läs om våra aktiviteter i kalendariet, samt i Stockholmsdistriktets tidning Veteranerna (se länkar i faktarutan).
Anmälan till våra aktiviteter sker under expeditionstid till 08-6418132 eller via epost "[email protected]
Betalning sker till pg 700310-6 eller via Swish 1231805969.
Om inte annat anges äger våra medlemsmöten rum i Adolf Fredriks församlingshus, Kammakargatan 30.

Avdelningsfakta

En givande gemenskap

  • Hos oss kan du resa, gå på kurs, njuta av kultur och träffa nya och gamla vänner!
  • Vi erbjuder trygga försäkringar genom avtal med Folksam
  • Ta del av generösa rabatter via ditt medlemskort
  • Vi arbetar för medlemmarnas intressen i alla frågor som rör pensionärslivet!
Bli medlem här

Aktiviteter

29/01

Stockholm, avd 28: Vi besöker Stora synagogan 2020-01-29

Vi besöker Stora synagogan invid Berzelii park onsdagen den 29 januari kl 13.00

Läs mer här

Onsdagen den 29 januari besöker vi Stora synagogan invid Berzelii park. Stora synagogan började byggas 1867 efter ritningar av arkitekten Fredrik Wilhelm Scholander och invigdes den 16 september 1870. Scholander gestaltade synagogan efter en vision om ett antikt assyriskt tempel, vilket bland annat märks på den rika blomornamentiken på väggar och kring pelare. Helgedomen är uppförd i enlighet med den reformanda som förespråkade en ny gudstjänstordning och ett nytt synsätt på synagogornas inredning. Manliga besökare ska ha huvudbonad och kippor finns att låna. Pris: 25 kr. Anmälan senast 23 januari via expeditionen eller per epost. Betalning senast 27 januari. Max 30 personer. Samling utanför porten på Wahrendorffsgatan 3B kl. 12.45.

Anmälan

Person: Expeditionen torsd 10-12

Epost: [email protected]

Tel: 08-6418132

Avdelningssida: Stockholm, avd 28

19/02

Stockholm, avd 28: Kallelse till årsmöte 2020-02-19

Kallelse till årsmöte i avd 28 onsdagen den 19 februari kl 13.00

Läs mer här

Avdelning 28:s årsmöte äger rum onsdagen den 19 februari kl 13.00 i Medborgarhuset, Riksdalervägen 2, Hägerstensåsen. Dagordningen innehåller bland annat: - Val av styrelse - Val av revisor - Val av valberedning - Verksamhetsberättelse för 2019 - Revisorernas berättelse - Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen - Eventuella motioner till styrelsen Dagordning inklusive verksamhetsberättelse för 2019 delas ut på mötet. Ingen kostnad, vi bjuder på en lättare förtäring och underhållning. För vår planering vill vi ha din anmälan senast den 13 februari till 08-641 81 32 under expeditionstid eller per epost. Buss 147 från Liljeholmen till Sedelvägen eller T-banan till Hägerstensåsen. Välkomna!

Anmälan

Person: Expeditionen torsd 10-12

Epost: [email protected]

Tel: 08-6418132

Avdelningssida: Stockholm, avd 28

11/03

Stockholm, avd 28: Månadsmöte 2020-03-11

Sillunch/månadsmöte onsdagen den 11 mars

Läs mer här

Välkommen till gemensam sillunch samt underhållning onsdagen den 11 mars kl 13.00. Plats: Adolf Fredriks församlingshus. Pris 75 kr inkl förtäring. Anmälan senast 5 mars via expeditionens telefon eller per epost. Betalning senast 9 mars.

Anmälan

Person: Expeditionen torsd 10-12

Epost: [email protected]

Tel: 08-641813

Avdelningssida: Stockholm, avd 28

Nyheter från avd 28

Avdelning 28 firade 90 år!

november 2019 | Efter höstmötet den 21 oktober i Adolf Fredriks församlingshus fortsatte kvällen med 90-årsfirande. Läs mer här

Höstmötet 2019-10-21

november 2019 | Den 21 oktober genomförde avdelning 28 sitt höstmöte Läs mer här

Studiebesök i Riksdagshuset

november 2019 | Den 1 oktober besökte avdelning 28 Riksdagshuset. Läs mer här

Visa fler

Medlemsförmåner