Stockholm, avd 28

Välkommen till vår lokalavdelning i SKPF Pensionärerna!

Läs om våra aktiviteter i kalendariet, samt i Stockholmsdistriktets tidning Veteranerna (se länkar i faktarutan).
Anmälan till våra aktiviteter sker under expeditionstid till 08-6418132 eller via epost "[email protected]
Betalning sker till pg 700310-6 eller via Swish 1231805969.
Om inte annat anges äger våra medlemsmöten rum i Adolf Fredriks församlingshus, Kammakargatan 30.
OBS!!
För att förhindra virusspridning och skydda våra medlemmar avvaktar avd 28 med medlemsmöten och studiebesök och följer noga utvecklingen och återkommer med information löpande på hemsidan.

Följ myndigheternas uppmaningar. De vill vårt bästa!

Styrelsen avd 28

Avdelningsfakta

En givande gemenskap

  • Hos oss kan du resa, gå på kurs, njuta av kultur och träffa nya och gamla vänner!
  • Vi erbjuder trygga försäkringar genom avtal med Folksam
  • Ta del av generösa rabatter via ditt medlemskort
  • Vi arbetar för medlemmarnas intressen i alla frågor som rör pensionärslivet!
Bli medlem här

Aktiviteter

27/05

Stockholm, avd 28: Kallelse till årsmöte 2021

Avdelning 28:s årsmöte äger rum torsdagen den 27 maj kl 11.00

Läs mer här

Avdelning 28:s årsmöte äger rum torsdagen den 27 maj kl 11.00 Dagordningen innehåller bland annat: - Val till styrelse - Val av revisor - Val av valberedning - Verksamhetsberättelse för 2020 - Revisorernas berättelse - Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen - Eventuella motioner till styrelsen Dagordning inklusive verksamhetsberättelse för 2020 delas ut på mötet. Ingen kostnad, vi bjuder på en lättare förtäring samt underhållning. För vår planering vill vi ha din anmälan senast den 13 maj till 08-641 81 32 under expeditionstid eller per epost. Det är viktigt att du anmäler dig samt lämnar telefonnummer eller motsvarande om förutsättningarna för mötet ändras. Lokal för mötet är ej fastställt, information i nästa nummer av Veteranerna eller via expeditionen. Välkomna!

Anmälan

Person: Expeditionen torsd 10-12

Epost: [email protected]

Tel: 08-6418132

Avdelningssida: Stockholm, avd 28

02/06

Stockholm, avd 28: Studiebesök på Liljevalchs – Nytt datum

Besök på Liljevalchs – NYTT DATUM

Läs mer här

Besök på Liljevalchs – NYTT DATUM Liljevalchs har flyttat fram utställningsperioden för Vårsalongen 2021. Utställningen kommer att öppna i mitten av april och pågå hela sommaren. Vi har med anledning av detta fått ett nytt datum; den 2 juni planerar vi ett besök på Liljevalchs med egen guide. Tid: 2 juni kl 10.00. Samling kl 09.45 vid entrén. Pris: 25 kr. Avdelningen bekostar guidningen. Plats: Liljevalchs, Djurgården. Spårvagn linje 7. Max 15 personer. Anmälan: senast 20 maj via expeditionens telefon eller per epost. Betalning senast 31 maj. Information från Liljevalchs: På grund av covid 19 gäller särskild ordning: Insläpp till konsthallen sker 10 minuter före visningen. Maxantal gruppdeltagare är 15 personer. Visningslängd 45 minuter. Gruppen måste lämna konsthallen direkt efter visningens slut.

Anmälan

Avdelningssida: Stockholm, avd 28

Nyheter från avd 28

Information från Programgruppen 2021

januari 2021 | Januari 2021 Information från Programgruppen: Det är inte någon rolig uppgift programgruppen har!  Vi fyra (Lena Larsen, Solveig Lundberg, Ewa Jegréus Swärd och Kerstin Svenson) bokar lokaler för olika aktiviteter, vi letar efter lämpliga aktiviteter Läs mer här

Information från Programgruppen

december 2020 | Aktuell information gällande kommande aktiviteter 2021 Läs mer här

Tre avsnitt av ”Försök inte lura mig” att se på Kunskapskanalen och UR Play

oktober 2020 | Försök inte lura mig är ett prisbelönat brottsförebyggande material som riktar sig mot äldre i syfte att stärka äldre i att stå emot bedrägeriförsök samt att ta bort skammen om man drabbats. Materialet är framtaget av Polismyndigheten i samverkan med Brottofferjouren, PRO, SPF Seniorerna samt SKPF Pensionärerna. Visas på Kunskapskanalen måndagen den 26 oktober med start kl 14.00 samt söndagen den 1 november med start kl 14.30. Läs mer här

Visa fler

Medlemsförmåner