Örnsköldsvik, Avd. 75

Välkommen till vår lokalavdelning i SKPF Pensionärerna i Örnsköldsvik Alla med någon form av pension är välkomna Som medlem är du den viktigaste i vår förening Våra kulturarrangemang har vi i samarbete med ABF

Vi har höjt vår medlemsavgift till 175 kronor p.g.a.att förbundet har höjt vår avgift till dem.

Avdelningsfakta

Nyheter från avd 75, Nu har vi swichnummer 123 153 11 69

Årsmöte

| 27 februari 2023 | Den 20 februari höll vi årsmöte Ann-Kristin hälsade välkommen Därefter höll vi en tyst stund för de medlemmar som avlidit under året Kommunal stars sjöng sedan några sånger innan valen tog vid Ruth och Tony höll i årsmötes förhandlingarna Efter avtackningar och information om kommande verksamhet sjöng vi tillsammans pensionärssången Läs mer här

Medlemsförmåner