Landskrona, avd. 296. Sundskronan

Välkommen till vår lokalavdelning i SKPF Pensionärerna!

Hos oss i Sundskronan hoppas vi att du skall trivas och att du hittar någon aktivitet att deltaga i samt att du vill följa med på våra resor.

Före träffar och resor meddela om ni är allergiker av något slag.

Ni som hjälper oss att samla City Gross- kvitton får väldigt gärna lägga dom i föreningslokalens brevlåda på Fågelvägen 14 om det är möjligt.

Då styrelse nu efter årsmötet (2021) är reducerad till fem personer har vi svårt för att även hantera vårt lotteribord och önskar därför att några medlemmar hjälper till med detta.

Alla våra månadsträffar är på Västra Fäladens Folkets Hus.

NYTT 2022-11-15 NYTT
Avdelningen välkomnar nya och gamla medlemmar till månadsträff den 23 november klockan 14.00 på Västra Fäladens Folkets Hus.
På denna träff blir det också presentation av verksamhetsplan, budget mm för 2023. Därefter musikunderhållning av Bengt-Åke Bengtson från Heagården. Kaffe, kaka och lotteri med fina vinster. Anmälan till träffen ska göras till Ann-Marie, telefon 076-213 97 62, senast den 18 november.
Välkomna, styrelsen

2022-10-12
Den 28:e september hade vi månadsträff med ett fyrtiotal medlemmar närvarande. Bo Göran Svensson underhöll oss med fina visor, några av den med verklighetsanknytning. Mellan visorna roade han oss med ett antal vitsar. Hans underhållning var mycket uppskattat.

Den 26:e oktober är det dags för månadsträff med Höstmiddag. Det serveras då en liten förrätt, varmrätt med lämpliga drycker och sedan kaffe med kaka samt lotteri. Anmälan till middagen kan göras till Ann-Marie Johansson senast den 20 oktober. Priset 200 kronor per person betalas in på bankgiro 5052-3562 senat den 20 oktober. Anmälan är bindande. Hjärtligt välkomna!
Styrelsen

2022-09-20
Välkomna till månadsträff den 28 september klocka 14.00. Som vanligt på Fäladens Folkets Hus. Bo Göran Svensson kommer att underhålla oss med sin musik.
Anmälan till träffen ska göras till Ann-Marie på telefon 176-213 97 62 senast den 22 september.
- Styrelsen har bokat in en bussresa till Vellingeblomman den 7:e december. Mer information kommer att lämnas på månadsträffen.
- Gunnel har planerat in en kurs som omfattar fyra dagar, den 5, 12, 19 oktober samt den 2 november. Kursen handlar om ”Din trygghet i vardag och kris”. Kursen omfattar olika ämnen såsom Hemberedskap, Allmän brandberedskap, Säkrare senior och Första hjälpen med HLR. Kursen hålles mellan klockan 14.00-16.30. Mer information lämnas på månadsträffen.
- Den sjätte september hade avdelningen arrangerat en lunchtura med färjan Helsingborg-Helsingör. Det var endast 19 medlemmar som valde att följa med på turan som, många tyckte var en trevlig utfärd.

2022-08-11
Avdelningen välkomnar nya och gamla medlemmar till terminens första månadsträff den 24 augusti klockan 14.00 på Västra Fäladens Folkets Hus.
På denna träff blir det musikunderhållning av Börje Wessman. Kaffe, kaka och lotteri. Anmälan till träffen ska göras till Ann-Marie, telefon 076-213 97 62, senast den 18 augusti.
- Den 6 september har vi en utfärd till Helsingborg där vi turar och äter lunchbuffé på färjan till Helsingör, som avgår klockan 12.00. Anmälan göres till Ann-Marie på tel. 076-213 97 62 och betalning 170 kronor till Bankgiro 5052–3562 senast den 26 augusti. Samling på Knutpunkten senast kl 11.30. Anmälan är bindande.
Välkomna, styrelsen

2022-05-30
På månadsträffen den 25 maj var vi ett fyrtiotal medlemmar närvarande. Inledningsvis spelade och sjöng Ricard Persson. Han sjöng och spelade melodier som tidigare framförts av bland annat Snoddas, Elvis, Christer Sjögren och Sven Ingvars med flera. Mellan sångerna hade Ricard lätta frågetävlingar om vem som sjöng vad. Han delade ut ett sånghäfte med hela 76 sånger som vi fick önska oss melodier ur. Mycket populärt! Mellan sångerna tog han ibland en paus och drog några trevliga vitsar.
Efter att ha tackat Ricard för trevlig underhållning informerade Marianne om planerade aktiviteter.
- Den tredje juni är vi några medlemmar som kör till Råå och äter lunch på restaurang Kajgatan no 1. Därefter väntar ett besök på Råå museum. Avgång klockan 12.00 från ICA Kvantums parkering.
- Den 6 september klocka 12 har vi bokat plats på färjan för en lunchtura mellan Helsingborg-Helsingör. Återkommer efter sommaruppehållet med närmare information.
- Det finns förslag på att hålla en auktion senare i höst. Medlemmarna gör något handarbete som skänkes till avdelningens för att sedan auktioneras ut, behållningen tillfaller avdelningens kassa för framtida aktiviteter.
- Om intresse finns ska vi försöka få tag på biljetter till Arlövsrevyn nästa år.
Sedan blev det kaffe med kaka och dragning på lotteriet.
Därefter avslutades terminens sista månadsträff.

2022-05-10
Den tredje juni har vi planerat för en utfärd till Råå. Vi äter först lunch på restaurang Kajgatan no 1. Därefter väntar oss ett besök på Råå museum för fiske och sjöfart. Vi kommer att köra med egna bilar, med samling vid ICA Kvantum klockan 12.00.
Anmälan till utfärden kan göras till Ann-Marie, telefon 076-213 97 62, senast den 25 maj. Betalning på Bg 5052-3562.
Pris 225 kronor, 125 för lunchen och 100 kronor för besök på museet. Anmälan är bindande.
På Råå museum för fiske och sjöfart får man se hur det pittoreska fiskeläget Råå har formats av sin inriktning på fiske och sjöfart. Spännande föremål och intressanta miljöer berättar om fiskarnas och sjömännens historia.

Den 22 februari hade föreningen sitt årsmöte. Det var ett trettiotal medlemmar närvarande. Till ordförande på två år omvaldes Marianne Christensson. Till styrelsemedlem på två år omvaldes Gunnel Eklind, till styrelsemedlem på två år nyval av Eva Andersson. Leif Andersson valdes till revisor på två år.
Till valberedning utsågs Lars Franzén, Siv Sandin och Raimo Terävuo.

Betalning för de olika arrangemangen ska betalas in på vårt Bankgiro 5052-3562 före senaste anmälningsdagen.

Avdelningsfakta

En givande gemenskap

  • Hos oss kan du resa, gå på kurs, njuta av kultur och träffa nya och gamla vänner!
  • Vi erbjuder trygga försäkringar genom avtal med Folksam
  • Ta del av generösa rabatter via ditt medlemskort
  • Vi arbetar för medlemmarnas intressen i alla frågor som rör pensionärslivet!
Bli medlem här

Aktiviteter

25/01

Landskrona, avd 296, Sundskronan: Månadsträff

Månadsträff med musikunderhållning.

Läs mer här

Vi startar det nya året med att välkomna Pelle Nilsson som underhåller oss med skånska melodier.

Anmälan

Person: Ann-Marie Johansson

Tel: 076-213 97 62

22/02

Landskrona, avd 296, Sundskronan: Årsmöte

Årsmöte 2023

Läs mer här

Årsmöte med stadgeenliga förhandlingar, årsredovisning och ekonomisk berättelse. Val av styrelsemedlemmar och funktionärer för kommande verksamhetsår. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari.

Anmälan

Person: Ann-Marie Johansson

Tel: 076-213 97 62

Nyheter från avd 296

Våra aktiviteter 2022

| 30 januari 2019 | Välkommen att delta i våra aktiviteter 2022. Aktiviteterna är nu igång. Frånsett boulen som pausar p.g.a. att vi har ingen som vill hålla i det. Läs mer här

Medlemsförmåner