Landskrona, avd. 296. Sundskronan

Välkommen till vår lokalavdelning i SKPF Pensionärerna!

Hos oss i Sundskronan hoppas vi att du skall trivas och att du hittar någon aktivitet att deltaga i samt att du vill följa med på våra resor.

Ur historieboken, 1968 bildades avdelning 96 Sundskronan i SPRF. Denna övergick sommaren 2016 till att bli avdelning 296 Sundskronan i SKPF. I april 2018 hölls ett 50-årsjubileum på Landskrona Folkets Hus.

Före träffar och resor meddela om ni är allergiker av något slag.

Ni som hjälper oss att samla City Gross- kvitton får väldigt gärna lägga dom i föreningslokalens brevlåda på Fågelvägen 14 om det är möjligt.

Alla våra månadsträffar är på Västra Fäladens Folkets Hus.

Nytt 2024-04-04 Nytt
På årsmötet den 28 februari som besöktes av 40 medlemmar diskuterades det om avdelning 296, Sundskronan ska upplösas. Valberedningen har haft ett hårt arbete med att försöka få fram en ny ordförande till avdelningen. Då det inte var någon som var villig att ta tag i den posten, beslutades att avdelning 296 ska hos SKPF i Stockholm begära upplösning av avdelningen.
Till tillförordnad ordförande för avdelningen valdes Gunnel Eklind.
Gunilla Laudon som var ordförande på årsmötet informerade om avdelning 64 och deras verksamheter. Hälsade medlemmarna välkomna att besöka deras avdelningsmöten.
När avdelning 296 har upplösts kommer alla medlemmar i avdelningen att automatiskt föras över till avdelning 64.
Avdelningens föreningslokal på Fågelvägen kommer vi att använda för de aktiviteter som genom åren har pågått där. Fram till den 17 maj använder vi lokalen, därefter töms och städas lokalen och överlämnas till HSB-föreningen som äger den.

2024-02-11
Välkomna till årsmöte onsdagen den 28 februari klockan 14.00, i Västra Fäladens Folkets Hus. Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna. Val av styrelse och revisor samt frågan om ansvarsfrihet. Frågan om avdelningens upplösning finns med på dagordningen. Anmälan till årsmötet ska göras till Ann-Marie, telefon 076-213 97 62, senast fredag 22 februari. Anmälan är bindande.
Medlemmarna hälsas välkomna.
Styrelsen

2024-01-19
Avdelningen välkomnar medlemmar till månadsträff den 24 januari klockan 14.00 på Västra Fäladens Folkets Hus. På dagordningen kommer vi att ta upp frågan om avdelningens framtid. Då det är svårt att få någon medlem som kan ta sig an ordförandeposten.
Sten Andersson kommer att berätta om "Jakt och viltvård".
Anmälan till träffen ska göras till Ann-Marie, telefon 076-213 97 62.
Välkomna, styrelsen

2023-12-18
Vi önskar alla våra medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt ÅR!
Styrelsen

2023-10-31
Avdelningen välkomnar nya och gamla medlemmar till månadsträff den 22 november klockan 14.00 på Västra Fäladens Folkets Hus. Haaron Johansson underhåller oss med sång och musik.
Anmälan till träffen ska göras till Ann-Marie, telefon 076-213 97 62, senast den 15 november.
Välkomna, styrelsen

Den 16 november har vi bokat plats för en lunchtura på H-H färjan klocka 12.00. Samling senast 11.30 på Knutpunkten, på planet vid biljettförsäljningen.
Anmälan till turan ska göras till Ann-Marie, telefon 076-213 97 62, senast den 9 november. Betalningen 195 kronor sätts in på vårt Bankgirokonto 5052-3562 senast den 9 november.
Välkomna, styrelsen

Betalning för de olika arrangemangen ska betalas in på vårt Bankgiro 5052-3562 före senaste anmälningsdagen.

Avdelningsfakta

En givande gemenskap

  • Hos oss kan du resa, gå på kurs, njuta av kultur och träffa nya och gamla vänner!
  • Vi erbjuder trygga försäkringar genom avtal med Folksam
  • Ta del av generösa rabatter via ditt medlemskort
  • Vi arbetar för medlemmarnas intressen i alla frågor som rör pensionärslivet!
Bli medlem här

Nyheter från avd 296

Våra aktiviteter 2023

| 30 januari 2019 | Välkommen att delta i våra aktiviteter 2023. Aktiviteterna är nu igång. Frånsett boulen som pausar p.g.a. att vi har ingen som vill hålla i det. Läs mer här

Medlemsförmåner