SKPF distrikt Skåne

Välkommen till SKPF Pensionärerna Distrikt Skåne.

Vår tidning Skåne Senioren nr 4 kommer ut vecka 46. Alla tidningar finns på Skånedistriktets externa hemsida.
SKPF distrikt Skåne är SKPF:s näst största distrikt. Och SKPF är Sveriges tredje största pensionärsförbund och har drygt 170 tusen medlemmar.
Hos oss är alla pensionärer och förtidspensionärer oavsett yrke eller tidigare anställning alltid Välkomna att bli medlem i SKPF.
Även maka/make eller sambo är Välkomna som medlem även om de ännu inte är pensionärer.
Distrikt Skåne Bankgiro 5238-2082

Avdelningsfakta

Aktiviteter

06/10

SKPF distrikt Skåne: Halvårsmöte 6 okt

Distrikt Skåne Halvårsmöte

Läs mer här

DAGORDNING vid Distrikt Skånes halvårsmöte den 6 oktober 2020 kl. 10.00 Medborgarhuset i Eslöv Vi börjar med kaffe kl. 09.30. § 1 Mötets öppnande § 2 Upprop, ombud § 3 Godkännande av kallelse § 4 Godkännande av dagordning § 5 Val av ordförande för mötet § 6 Val av sekreterare för mötet § 7 Val av två protokolljusterare § 8 Arvoden 2021 § 9 Verksamhetsplan 2021 § 10 Budgetförslag 2021 § 11 Distriktets medlemsavgift 2021 § 12 SKPF-dagen § 13 Kongressen § 14 Studier § 15 Rapporter § 16 Avslutning Efter mötesförhandlingarna blir det underhållning av Pelle Nilsson fram till kl 12.00 Vi avslutar med gemensam lunch. På grund av rådande omständigheter får vi begränsa antalet ombud till ett ombud per avdelning. Ombudens namn på de som kommer på halvårsmötet rapporteras till sekreteraren Gunilla Laudon. Anmäl till Gunilla om ni INTE vill ha lunch. Material trycks upp av avdelningen och överlämnas till respektive ombud. Välkomna!

Anmälan

Avdelningssida: SKPF distrikt Skåne

01/11

SKPF distrikt Skåne: Förbundets kongress

Förbundet kongress nov-dec

Läs mer här

Kongressen genomförs digitalt den 15 september Mer information finns på förbundets hemsida

Anmälan

Avdelningssida: SKPF distrikt Skåne

Kick-Off 2020-09-22-23

september 2020 | Minnesanteckningar fört vid Distrikt Skånes Kick Off , på Skäralids vandrarhem, den 22-23 augusti 2020. Vi var 9 st närvarande på Kick-offen detta år. Många hade haft svår dimma när de körde till Skäralid, men Läs mer här

Kongress 15 september

september 2020 | En digital minikongress genomfördes den 15 september. På grund av coronasmittan genomfördes den första delen av SKPF Pensionärernas kongress digitalt den 15 september 2020. Den andra delen är tänkt att genomföras fysiskt men är tills Läs mer här

Styrelsemöte den 19 maj

maj 2020 | Distrikt Skånes styrelse genomförde ett naturnära styrelsemöte den 19 maj kl 11.00 på Skäralid. Närmare bestämt på gräsmattan vid Gula villan i Skäralid. Styrelsen har länge försökt att få till ett styrelsemöte. Men det är Läs mer här

Visa fler