SKPF distrikt Skåne

Välkommen till SKPF Pensionärerna Distrikt Skåne.

Vår tidning Skåne Senioren nr 4 kommer ut vecka 46. Alla tidningar finns på Skånedistriktets externa hemsida. Calles Kryss skall vara inlämnat senast den 18 Dec 2020.
SKPF distrikt Skåne är SKPF:s näst största distrikt. Och SKPF är Sveriges tredje största pensionärsförbund och har drygt 170 tusen medlemmar.
Hos oss är alla pensionärer och förtidspensionärer oavsett yrke eller tidigare anställning alltid Välkomna att bli medlem i SKPF.
Även maka/make eller sambo är Välkomna som medlem även om de ännu inte är pensionärer.
Distrikt Skåne Bankgiro 5238-2082

Avdelningsfakta

Distrikt Skånes Halvårsmöte 2020-10-06

oktober 2020 |   Den 6 oktober höll SKPF Distrikt Skåne halvårsmöte Medborgarhuset i Eslöv   Dagen började med att förmiddagsfika serverades från kl 09.30. På grund av den stora smittorisken vad gäller Covid-19 beslutade Distrikt Skånes styrelse Läs mer här

Distrikt Skåne Information

september 2020 | Distrikt Skåne information VIKTIG MEDLEMSINFORMATION Enligt SKPF Pensionärernas stadgar skall alla avdelningar hålla ett HÖSTMÖTE. På detta möte skall beslut tas om verksamhetsplan, budget och den del av MEDLEMSAVGIFTEN som utgör avdelningsavgift, samt eventuella arvoden Läs mer här

Kick-Off 2020-09-22-23

september 2020 | Minnesanteckningar fört vid Distrikt Skånes Kick Off , på Skäralids vandrarhem, den 22-23 augusti 2020.   Vi var 9 st närvarande på Kick-offen detta år. Många hade haft svår dimma när de körde till Skäralid, Läs mer här

Visa fler