SKPK illustration 3

SKPF distrikt Skåne

Välkommen till vår Distrikt Skåne i SKPF Pensionärerna!

SKPF distrikt Skåne är SKPF:s näst största distrikt. Och SKPF är Sveriges tredje största pensionärsförbund och har drygt 170 tusen medlemmar.
Hos oss är alla pensionärer och förtidpensionärer oavsett yrke eller tidigare anställning alltid Välkomna att bli medlem i SKPF.
Även maka/make eller sambo är Välkomna som medlem även om de ännu inte är pensionärer.

Avdelningsfakta