Distrikt Skåne

Välkommen till SKPF Pensionärerna Distrikt Skåne.

SKPF Distrikt Skåne är SKPF:s näst största distrikt. Och SKPF är Sveriges tredje största pensionärsförbund och har drygt 170 tusen medlemmar.
Hos oss är alla pensionärer och förtidspensionärer oavsett yrke eller tidigare anställning alltid Välkomna att bli medlem i SKPF.
Även maka/make eller sambo är Välkomna som medlem även om de ännu inte är pensionärer.
Distrikt Skåne Bankgiro 5238-2082
Läs om våra aktuella medlemsförmåner längre ner på denna sida.

Vår tidning Skåne Senioren nr 4 kommer ut vecka 45 år 2021. Alla tidningar finns på Skånedistriktets externa hemsida.

Avdelningsfakta

SKPF:s 23:e Kongress

september 2021 | SKPF:s 23e ordinarie kongress  genomfördes  den 21-23 sept 2021 på Aronsborgs konferenshotell i Bålsta. SKPF:s 23e kongress fick delas upp på två omgångar på grund av pandemin. Omgång 1 genomfördes digitalt den 15 sept 2020 Läs mer här

Distrikt Skåne Kick-off 2021

september 2021 | Distriktets Kick-off Distriktsstyrelsen samlades i Skäralid den 24-25 augusti för att genomföra den årliga  Kick-off -träffen. Hela styrelsen var närvarande plus vår nyvalda kassör. Vi startade 9.30 med kaffe och nybakat bröd. Rummen fördelades. Därefter Läs mer här

Årsmöte avd 257 Signalen

juni 2021 | Avd 257 Signalen i Trelleborg hade årsmöte den 29 juni kl 15.00 på Akka  i Trelleborg. Ett 20-tal medlemmar hade samlats till avd 257 sista årsmöte. Mötet öppnades och dagordningen godkändes. Val av ordförande till Läs mer här

Visa fler