Boule med SKPF Pensionärerna

Våra aktiviteter 2023

| 30 januari 2019

Välkommen att delta i våra aktiviteter 2023. Aktiviteterna är nu igång. Frånsett boulen som pausar p.g.a. att vi har ingen som vill hålla i det.

Måndagar
Stavgång kl. 09.30
Start från bron vid konsthallen samt en grupp från Borstahusen.
Ansvarig: Ann Holm, tel 0418-206 76, 070-626 38 00

Tisdagar
Boule kl. 09.30.8(spelet är pausat tills vi kan få någon som vill hålla i speldagen, bl.a lämna in avgiften i receptionen)
Spelas på Puls Arena.
Ansvarig: Vakant!

Bridge kl. 13.00
I föreningslokalen.
Ansvarig: Leif Nilsson, tel 073-179 31 21

Onsdagar
Stavgång kl. 09.30
(Se måndag)

Torsdagar
Bangolf kl. 10.00
Spelas på Puls Arena.
Ansvarig: Ulla Isaksson, tel 0418-43 08 62, 073-064 11 39

Canasta kl. 13.30
I föreningslokalen.
Ansvarig: Britt Hasselgren, tel 0418-145 37