Årsmötet 2024

| 5 maj 2024

Information från mötet

Årsmötet genomfördes 27 februari 2024 på ABF i Hedemora vi var 29 stycken på mötet så det var fullt.

Dagordningen gicks igenom och alla val gjordes. Styrelsen blev densamma som varit förut.

Vi nominerade till distriktsstyrelsen, distriktets representantskap i höst och till ABF:s årsmöte.

Vi rapporterade om våra resor och om att det är viktigt att rösta i EU-valet.

Birgitta gick igenom aktivitetsbladet om vad som händer. Sebastian Karlberg Regionråd från

Region Dalarna kommer och informerar om vad som  händer inom sjukvården.

Vårmötet blir 25 april då kommer Mikael Jansson från Avesta kommun och informerar om

“om kriget eller krisen kommer”.

Höstmötet blir 10 oktober.