Information från Höstmötet 2023

| 21 oktober 2023

Höstmötet 12 oktober 2023

Höstmötet genomfördes på Centrumgården i Avesta. Vi var 25 st. deltagare.

Vi började mötet med musik av Furunäs med comp från Avesta, som underhöll med fina låtar för vår ålder.

Vi sålde också lotter med många vinster.

Sen blev det fika innan vi började med förhandlingarna.

Vi gick igenom dagordningen som innehöll Verksamhetsplan för 2024 där vi tar upp att vi har till uppgift att jobba för ett bättre samhälle och bättre vardag för pensionärer.

Handlingsprogrammet tar upp frågor om sjukvård, äldreomsorg, bra och trygga boendemiljöer.

Äldreomsorgens brister har påtalats av äldre, pensionärsföreningar med flera under lång tid.

Vi har ledamöter i KPR (Kommunens pensionärsråd) både i Hedemora och Avesta.

Vi tog också upp budgeten, förslag till arvoden för styrelsen och regler för uppvaktning.

Medlemsavgiften föreslog vi oförändrat. Det är 45:- för vår avdelning och sen kommer Distriktet och Förbundet till.

Marianne Hirsch rapporterade från kongressen. Det diskuterades om pensionen, tandvården i högkostnadsskyddet, äldreomsorgslag och KPR.