Minnesanteckningar från 25 april 2024

| 30 maj 2024

Information

Vårmötet genomfördes 25 april på ABF i Avesta, 25 medlemmar deltog. Ordförande hälsade alla välkomna och välkomnade Mikael Jansson, säkerhetsskyddschef i Avesta kommun. Han informerade “Om krisen eller kriget kommer”. Det finns 6 tjänstemän som jobbar dygnet runt med kommunikation och krisledning i Avesta. Som privatperson ska vi klara oss i 7  dygn om kriget kommer, sen kan kommunen hjälpa till. Kommunen riktar in sig på äldreboende och hemtjänsten med vad de behöver. Vi behöver ha lite torrvaror, vatten, något att laga mat på, ficklampa, radio. Finns mer råd på MSB – Hemberedskap. Skyddsrumskartan.se kan man se var det finns skyddsrum.

Sen vi gick med i NATO har IT-attackerna ökat och där jobbas det för fullt. Jobbar även med brottsskyddet.

Här i Avesta har det rapporterats att det förekommer mycket lustgas och skadegörelse. En bra sida är Slanguttryck som man kan läsa om vad unga använder sig av.

Marianne tackade Mikael för väldigt bra information. Hon informerade om att tänka på att söka bostadstillägg samt att vi har öppet hus 16 maj i Avesta 14-16 och i Hedemora 10-12 på ABF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Höstmötet blir i Hedemora 10 oktober.

Styrelsen Avesta/Hedemora