Digital handledning

| 27 april 2024

Digital handledning
I samverkan med SKPF avd 220 kommer Seniortorget erbjuda handledning i användning av mobiltelefon och surfplatta. Vi går under tillfällena igenom grunderna för att kunna hantera digitala enheter, samt övar oss i användningen.
Tillfällen för digital handledning:
Måndag 6 maj 13.00
Måndag 20 maj 13.00
Begränsat antal platser, anmäl ditt intresse till Seniortorget.
Tel 0921-62970