Årsmöte med SKPF avd 60 Bollnäs-Ovanåker.

| 9 mars 2023

Årsmöte med SKPF avd 60 Bollnäs-Ovanåker, den 9 mars 2023 Scandic Bollnäs. Ordförande Ingegerd Jonsson hälsade ett 100- tal medlemmar välkommen. Olov Nilsson-Sträng fick äran av att leda dagens möte. Årsberättelsen godkändes. Resultat -och balans räkning redovisade kassör Carla Cedergren. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Styrelsen består av Ordförande Ingegerd Jonsson, v.ordf/sekreterare Aina Woxberg, kassör Carla Cedergren, ledamöter Gunnel Johansson, Anneli Henrysson, Anna - Greta Gjermundshaug och Mona Thoresson. Ordförande Ingegerd Jonsson informerade om ett flertal resor som kommer: 24-25 maj Cinderellakryssning, 6 juli Trollharens fiskerestaurang, 24 aug Distriktsfesten Iggesund, 19 sep hemlig resa. Annonser kommer som vanligt via Facebook, hemsida, tidningar. SKPFs studieorganisatör Carina Larsson har blivit utnämnd av ABF till "Årets cirkel ledare 2022" Carina blev uppmärksammad på årsmötet med en blomma. Mona Olander informerade om de försäkringar som SKPF har tecknad med Folksam. Mötet avslutades med att avd bjöd på lunch.