Kongress

| 14 juni 2023

Nyvalda:ordf Lisa di Paulo Sandberg, v.ordf Lars Bromander, förbundskassör:Per-Ulf Sandström och förbundssekreterare Barbro Westergren