Öppet brev till riksdagspartiernas partiledare

Äldrepolitik | 16 januari 2024

Onsdag 17 januari äger årets första partiledardebatt rum. Inför den har vår förbundsordförande Liza di Paolo-Sandberg skrivit ett öppet brev till samtliga riksdagspartiers partiledare. I brevet uppmanar hon partiledarna om att frågor om välfärd samt vård och omsorg för oss pensionärer inte glöms bort utan får utrymme i deras tal.

Förbundet har flera konkreta förslag till partiledarna:
+ Visa Sveriges pensionärer att ni partiledare är engagerade i äldres levnadsvillkor och har
viktiga förslag för stark välfärd och jämlika pensioner.
+ Ta upp äldreomsorgens brister och äldres behov av god och nära sjukvård. Vilka är era
lösningar på vårdens och omsorgens fortsatta problem?
+ Ge konkreta besked om hur ni vill säkra finansieringen av en god vård och omsorg runt
om i Sveriges kommuner och regioner.

Här kan du läsa brevet i sin helhet.