Rapport från Distriktets årsmöte 2022.

| 26 april 2022

Distrikt Dalarna har genomfört representantskapsmöte, årsmöte den 7 april i Avesta församlingshem.

Dagen började med en historisk vandring i ”Gamla byn”. En vandring genom 400 år. Vi startade vid arresten och vandrade vidare i historiens spår.

Efter vandringen serverades paj, sallad och dryck samt kaffe.

Ann Chrona distriktets ordförande, hälsade alla välkomna och öppnade årsmötet. Till presidiet valdes Mona Månsson som ordförande och Marianne Hirsch som sekreterare.

På årsmötet behandlades verksamhet- och räkenskapsberättelse samt ansvarsfrihet för styrelsen. Omval på ledamöterna Barbro Lindroth, Anna-Riekje Niburg och Kurt Podgorski samt ersättarna Ulla-Britt Johansson, Anders Wennberg, Inger Hjort, Gun Olmats och Beth Holzmann.

Som ny utbildningsansvarig på distriktet valdes Birgitta Andersson.

Till ordinarie revisor omvaldes Inger Wahlman samt ersättarna Åke Sterner och Christer Björling.

Till valberedningen omvaldes Anders Wallén, Solveig Hansson och Birgitta Andersson.

Ingrid Halvarsson som har varit utbildningsansvarig på distriktet fr.o.m2012 t.o.m. 2022 samt ledamot och ersättare i styrelsen, avtackades för hennes stora engagemang som hon har haft framförallt gällande studierna för förtroendevalda inom distriktet. Ingrid avtackades med en blomma och en present.

På årsmötet fastställdes datum för representantskapet i höst den 27 oktober och årsmötet den 5 april 2023 då avdelning Nedansiljan ansvarar för mötet.