Försäkringskonferens

| 23 oktober 2020

Den 21 oktober genomförde distrikt Östergötland en dag om försäkringar Folksam medverkade genom Therese Leth en mycket bra föreläsare

Konferensen samlade ett 30-tal deltagare från Östergötlands avdelningar.
Föreläsare från Folksam var Therese Leth och kursen leddes av Siv Ludén och Gunn Bredstedt från distriktet.
Inledningsvis hälsade Siv deltagarna välkomna samt gick igenom praktiska frågor för dagen. Därefter tog Therese från Folksam vid. Hon valde att börja dagen med att informera om den information som vi kan finna på Folksams hemsida för SKPF och dess medlemmar. Med denna kan man se det förmånliga försäkringsutbudet som finns för SKPFs medlemmar.

I samband med informationen varnade Therese för ett företag som heter Insorello.
De erbjuder hjälp för att få fram försäkringsersättningar. Problemet för den drabbade är att de tar 25% av försäkringsbeloppet för sitt arbete. Att få fram försäkringsersättningar vid olika skadesituationer är idag en sak som de flesta själva kan göra, alternativt bör det vara en sak som våra avdelningar skulle kunna bistå medlemmar med.
Konferensen genomfördes Corona säkert, med både handsprit och avstånd