Nya regler för bostadstillägget

| 30 september 2022

Information

Från den 1 augusti gäller några ändrade regler för bostadstillägget!

  • Det så kallade konsumtionsstödet höjs.
    • Ett belopp som läggs till bostadskostnaden i beräkningen. Beloppet höjs med 300 kronor för ensamstående och 150 kronor för den som är gift eller sambo.
  • Fribeloppet för inkomster höjs med cirka 12 000 kronor per år.
    • Beloppet höjs till 117 369 kronor för ensamstående och 106 260 kronor för den som är gift eller sambo. Inkomster som är högre än ett fribelopp beräknas till ett inkomstavdrag som bestämmer bostadstilläggets storlek.