Från distriktets årsmöte torsdag 21/3

| 27 mars 2024

Möte

Distrikt Västerbotten höll torsdagen den 21/3 sitt årsmöte på hotell Hotell entré Norr i Anumark, strax norr om Umeå.
Distriktsstyrelsen med Repskapsombuden hade årsmötesförhandlingar avseende det gångna verksamhetsåret. Här deltogs även två inbjudna gäster, André Andersson och Tomas Wännström.

1 Ordförande Barbro Kjellberg

Ordförande Barbro Kjällberg hälsade
medlemmar och inbjudna gäster varmt välkomna.

1     André Andersson, Folksam

Innan årsmötesförhandlingarna inleddes redovisade André Andersson,
från Folksam, de försäkringar fram som SKPF:s medlemmar erbjuds
teckna hos Folksam. Han redogjorde för de olika försäkringarnas innehåll
och de nyheter som tillkommit. Årspremierna är liksom tidigare förmånliga
eftersom de framförhandlats för hela SKPF: s medlemskollektiv.

Efter en välsmakande lunch inleddes årsmötesförhandlingarna med valet av presidium.

1  Inbjudne Tomas Wännström, Umeå, närmast i bild valdes till mötesordförande.
Gunny Blomgren, till höger om honom,
valdes till sekreterare.

Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen redovisades
och godkändes. Därefter följde ett antalpersonval. Distriktets styrelse och
övriga funktionärer kommer att redovisas så snart protokoll från årsmöte
och konstituerande styrelsemöte blivit justerade.

Som avslutning avtackades de ledamöter som nu avgår Christer Johansson, avd Skellefteå,
Synnöve Ölmebäck, avd Lycksele och Ethel Selmersson, avd Malå.

1 Ethel Selmersson tillsammans med Gulli-Maj Norén och Barbro Kjellberg.

Gulli-Maj Norén och Barbro Kjellberg[/caption]

Efter mötets avslutande fick så Tomas Wännström, i egenskap av kommunalpolitiker
och också som ordförande i Umeå kommuns personalnämnd ge sin syn på förhållandena
i äldrevården, både allmänt liksom lokal i Umeå. Personalförsörjning till såväl äldreboenden
som till hemtjänsten är i Umeå lika svår som i nästan alla andra kommuner i landet, där
nu många slutar. Han berättade bl. a att man i Umeå nu intervjuar alla som slutar och att en majoritet av dessa anför, som orsak, bristen på och möjligheterna till återhämtning.

Som så många andra beslutsfattare lyfter han fram att man vill satsa främst på bättre löner
bättre arbetsmiljöer, bättre möjligheter att påverka sina arbetsscheman och arbetsvillkor!?
Viktigt ansåg han det också är att verkligen tillvarata erfarenheter från de arbetsställen med
nöjd personal med bättre arbetsförhållanden och därmed mindre avgångar.
Slutligen poängterar Wännström att de förändringarna i arbetsbeskattning, som infördes
i början av 90-talet har fram till idag dränerat den offentliga sektorn med cirka 500 miljarder kronor. Detta påverkar satsningar på bl. a skola, sjukvård, äldreomsorg och även infrastruktur.

Efter en kopp kaffe vände deltagarna hemåt.