SKPF avdelning 6 har haft årsmöte.

| 4 april 2022

Information från årsmötet.

Årsmötet genomfördes den 8 mars på Kristinegården. Efter en lång tid med restriktioner så var det trevligt att träffas fysiskt även om viss försiktighet fortfarande gäller. Det var 26 medlemmar som närvarade. Ordförande Anders Wennberg öppnade mötet och inledde med en parentation, Ann Chrona valdes till sekreterare och sedan genomfördes de sedvanliga årsmötesförhandlingar. Verksamhetsberättelse 2021 godkändes av årsmötet avdelningens kassör föredrog resultat- och balansräkning 2021 och revisorn läste revisionsberättelsen som även den godkändes samt att styrelsens fick ansvarsfrihet. I styrelsen omvaldes Anders Wennberg som ordförande och Kerstin Johansson som ledamot, Lars Broman och Pia Persson som ersättare och revisor Elja Greeen Sjöberg. Avdelningens valberedning Margret Sandberg och Ingveig Danielsen hade enligt årsmötet, genomfört ett bra arbete och omvaldes även de.

Presidiet fick vars sin blomma för genomfört arbete med årsmötesförhandlingarna.

Efter årsmötesförhandlingarna så informerade avdelningens konstnärliga och kreativa Margret Sandberg om paketinslagningskursen “Ge dina presenter en extra dimension” som kommer att genomföras den 28 mars. Det fanns även möjlighet att anmäla sig till vårens övriga planerade aktiviteter.

Kaffe och smörgås serverades tillsammans med underhållningen som denna gång var Tom Bergerengen. Det var fantastiskt trevligt att få njuta av levande musik. Tack Tom för den fina och medryckande underhållningen!