Styrelsearbete

| 28 oktober 2019

Styrelsemöte 17 oktober

Här sitter styrelsen Gunilla Sjödin, Jan Lindholm, Ann Chrona, Kerstin Johansson, Lena Hedlund, Torsten Bodin och Lars Broman i arbete efter höstmötet och diskuterar avdelningens verksamhet, ekonomi och KPR  (Kommunens pensionärsråd). Vår avdelning har 4 representanter som sitter i KPR.

Fotograf är Lars Broman.

.