Årsmötet 2021

| 17 april 2020

SKPF pensionärerna avd.16 har genomfört årsmötet för 2021.På grund av rådande pandemin och dess restriktioner såg vi ingen möjlighet att kalla till fysiskt möte.Styrelsen hade i samråd med Förbundet beslöt att brevledes delge alla handlingar som skulle beslutas om. Fanns det frågoeller åsikter skulle det vara avdelningen tillhanda senast den 21/5-2021. Styrelsemötet den 25/5-2021 hälsade ordförande Maggan Palmedal välkomna. Mötet höll parentation för de medlemmar som lämnat oss under året. Styrelsen beslutade enligt det utskick som delats ut. Då inga synpunkter inkommit. Som protokolljusterare på detta möte hade Gunnar Nilsson samt Agneta Lundin utsetts. Som kassör omvaldes Ingeborg Larsson på 2 år, Nyval ordinarie Anders Johansson, Janne Rehn och ersättare Yvonne Werkander. Därefter tackade ordförande för genomförande av detta årsmöte.

Maggan Palmedal