Medlemsmöte på Parkaden 31 januari

| 2 februari 2024

Medlemsmöte på Parkaden

53 medlemmar kom och fick information av socialnämndens vice ordförande Maj Andersson. Hon presenterade en 6-punkts plan enligt följande. 1. Verksamhetsplan 2024 som antagits av socialnämnden. 2. Utmaningar inom äldreomsorgen. 3. Beslut om 100 nya tjänster inom äldreomsorgen och minska delade turer och timanställda. 4. Förändringar inom funktionsstöd. 5. Utbildningssatsningar. 6. Projektplan med finansiering från Utfallsfonden. Mycket för oss äldre att ta till oss.

Därefter kom information om Riksarkivet av enhetschef Håkan Viklund och sektionschef Lina Marklund. Många har sett det stora bygget från E4-an som beräknas vara klart 1 oktober 2025. Flytten av handlingar från Vanföret och Kusthöjden beräknas ta ca 6 månader. Med tiden kommer ca 200 personer att anställas där. Ett lyft för oss Härnösandsbor.

Så till dagordningen: 6 mars hålls årsmötet på Sambiblioteket. 20 maj blir det PUB-afton med Club 64. Seniorcaféer på Sambiblioteket blir det 13 februari kl. 14.00 och vid fler tillfällen i vår. 29 augusti SKPF jubileum i Sundsvall med kända artister.

Nomineringar inför årsmötet gällande styrelse och revisorer behandlades.

För sitt stora engagemang för oss medlemmar uppvaktades ordförande Brita med veckans blommor från Härnösand.tv. Ann-Catrin Uhlin hade tagit initiativet till detta.

Som avslutning blev det morotsoppa och kaffe.

I samarbete med ABF