Nytt för medlemmar i avd 85

| 23 april 2024

Nya styrelsen för avdelning 85

På årsmötet den 29/2 valdes

Kent Andersson till ordförande i 2 år

Britt Lehikoinen till vice ordförande i 2 år

Marjo Lohikoski till sekreterare i 2 år

Margit Stenman till ledarmot i 1 år

 

Kvarstår som kassör 1 år gör Agneta Filipsson

 

Ersättare alla på 1 år blev

Bo Blomqvist

Annel Nyback

Asta Lundgren

Ulla Törngren,