Som medlem är du viktig, vi behöver dina ideér

| 10 juni 2024

Hej, som medlemsförening är vi beroende av vad du som medlem tycker att vi ska hitta på gällande studiecirklar, resor, föreläsare mm

Mejla gärna oss eller ring vår ordförande när du får någon ide som du tycker du vill dela med dig.

Oftast kommer ideerna till oss i samtal med andra. Skriv ner dem direkt och hör av dig.