Körsång med sångfåglarna

| 20 februari 2023

På Seniorernas Hus i Karlstad träffas kören. Alla medlemmar är välkomna att vara med och sjunga i kören.

Sånggruppen leds av Mayvor Abelsson Larsson
Anmälan görs till Sven Westlund Tel. 0705 401 236