Medlemsbladet 2023

| 30 november 2022

Medlemsbladet är under planering och kommer att skickas ut till alla medlemmar i avd 27.