Valda vid årsmötet 2023

| 20 februari 2023

Mötet beslutade att ge styrelsen fortsatt ansvarsfrihet. Mia Grahn fick fortsatt förtroende som kassör. Ny i styrelsen som ordinarie är IngaLill Hansson. Avd 226 slogs ihop med Avd 27 från den 1 januari 2023 och Sven Westlund som var ordförande i Avd 226 valdes som ersättare i Avd 27.

Ordinarie i styrelsen:
Ordförande Gun-Britt Arvholm
Vice ordf. Carin Alin
Kassör Mia Grahn
Sekreterare Inga-Lill Hansson
Ledamot Eva Jern

Ersättare i styrelsen:
Lena Håkansson
Ing-Britt Turban
Gunnar Gustafsson
Pia Tännström
Maria Ahlén
Sven Westlund

Revisorer
Eva Lind
Siv Skyllberg
Revisor Ersättare
Kurt Runhäll
Björn Samuelsson

Valberedning:
Inga-Maj Thyberg
Ronnie Ohlson

Studieansvarig:
Eva Jern

Värd och värdinna:
Sven Westlund och Irene Englund