NYÅRSHÄLSNING

| 30 december 2020

 

ALLA VÅRA MEDLEMMAR TILLÖNSKAS ETT RIKTIGT

GOTT FRISKT ÅR.

 

.

Text Kerstin Frånlund Foto Kerstin Frånlund