Årsmöte

| 21 februari 2024

I en fullsatt Lagagården genomfördes avdelningens årsmöte.

Efter minnesstund med tyst minut och sång av kören genomfördes årsmötesförhandlingar ledda av Bo Johansson.Avdelningens verksamhet är bred och ekonomin är god. Mötet beslöt att köpa redovisnings-och bokföringstjänst hos ett lokalt företag med Lennart Strömberg som styrelsens kontaktperson. Valen gick enligt valberedningens förslag och Lennart Rubensson omvaldes som ordförande. Han tackade medlemmar som avgår eller som under året gjort fina insatser som t.ex. aktivitetsledare. Årsmötets fika bestod av kaffe/the med semla. SKPF- kören bjöd sedan på musikunderhållning innan styrelsen lottade ut  blommor.

Bilder: 1. Den nya styrelsen presenteras. Fr.v. Bertil Ståhl, Holger Karlsson, Gunilla Andersson, Gun Jönsson, Lars-Bertil Gunnarsson,Kerstin Meuller, Lennart Stenberg, Ingegärd Nordenberg, Lennart Rubensson. (Monica Nilsson saknas på bilden) Bild 2. Mötesordförande Bo Johansson tackas.  Bild 3  . Evert Vikingsson avtackas som kassör.  Bild 4 . Elisabeth Ericson avtackas som revisor.Bild 5. SKPF kören underhåller.

 

 

 

 

 

 

Text Egon Ebbeståhl Foto Egon Ebbeståhl