Årsmötet den 23 februari

| 25 februari 2022

Avdelningen har haft årsmöte i Lagagården med förhandlingar, fika, underhållning och avtackningar.

Avdelningen har genomfört sitt årsmöte i Lagagården. Ordförande Lennart Rubensson kunde hälsa närmare 90 medlemmar välkomna innan han tände ljus, höll en kort minut för under året avlidna medlemmar och läste en dikt. Vid förhandlingarna som leddes av Bo Johansson omvaldes Lennart Rubensson som ordförande. Verksamheten under året präglades mycket av indragningar pga. pandemin. Även den ekonomiska sammanställningen visade på denna påverkan men årets underskott kunde ändå begränsas till 1065 kronor. Tre ledamöter avtackades med blommor och presentkort. Därefter serverades kaffe/the med semla innan musiken, Lasses Trio, underhöll med välkända melodier. Årsmötet avslutades med information samt fotografering och presentation av den nya styrelsen.

Handlingar

Årsmötesprotokoll 2022

Verksamhetsberättelse för 2021

Ekonomisk sammanställning

Ordf. Lennart Rubensson hälsar välkommen till årsmötet.

Lokalen var nästan fullsatt vid årsmötet.

Per Andreasson och Ove Lindqvist avtackas som styrelseledamöter.

Kicken Gunnarsson tackas för sina insatser.

Ann-Katrin Emilsson och Margareta Jonson tackas för sina insatser.

Underhållning av Lasses Trio med Bernt Rosendahl, Kjell Göstasson och Lasse Johansson