Dansorkestrar v. 2022

| 11 februari 2022

Ett par ändringar har gjorts utifrån utsänd medlemsfolder

Då en del ändringar har gjorts för våren 2022 läggs nu ut den lista som gäller för våren 2022.

4  mars spelar Hasses
11 mars     ”      Orient
18 mars    ”       Kalle o Stefan
25 mars    ”       Reneés favoriter
1 april       ”       Hardys
22 april     ”       Trippz
29 april     ”       Ingvar Fasth
6 maj         ”       Cedriks
13 maj       ”       Wåxbo
20 maj      ”       Hardys
3 juni        ”        Nya Widuo