Dansorkestrar v. 2022

februari 2022

Ett par ändringar har gjorts utifrån utsänd medlemsfolder

Då en del ändringar har gjorts för våren 2022 läggs nu ut den lista som gäller för våren 2022.

4  mars spelar Hasses
11 mars     ”      Orient
18 mars    ”       Kalle o Stefan
25 mars    ”       Reneés favoriter
1 april       ”       Hardys
22 april     ”       Trippz
29 april     ”       Ingvar Fasth
6 maj         ”       Cedriks
13 maj       ”       Wåxbo
20 maj      ”       Hardys
3 juni        ”        Nya Widuo