Höstmöte Stiftgården

| 21 november 2022

Avd. Höstmöte Stiftgården 17 Oktober

Höstmötet hölls på Stiftgården ett 50-tal medlemmar hade samlats.

Vi beslutade om oförändrad medlemsavgift 2023.

Vi antog även budget och verksamhetsplan.

Kerstin Karlsdotter 0ch Margareta Karlsson valdes till KPR ledamöter i Leksand.

Solveig Hansson valdes till delaktighetsrådet i Rättvik.

Mötet underhölls med musik och historier av Tommy Gunnars trio.

Till det åt vi pajer och kaffe