SKPF Avd.36 ÅRSMÖTE 2023

| 24 februari 2023

SKPF Pensionärerna Avd.36 har haft årsmöte på Renströmmen den 14 februari.

På årsmötet valdes Mari-Anne Andersson till mötesordförande.

Verksamhets berättelse och ekonomisk berättelse godkändes efter genomgång.

Revisorernas utlåtande godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet av mötesdeltagarna.

Miri Ann Jonsson valdes till ny ordförande i avdelningen. Kassören Maud Haglund blev omvald.

Ny ledamot i styrelsen blev Britt Edqvist och Ingrid Klasson blev omvald.

Till ny revisor valdes Bo Karlsson .Flera val ägde rum och årsmötet nominerade flera personer till olika poster i Skpf

pensionärernas distrikt Östergötland och till Skpf pensionärernas kongress.

Information lämnades om utbildningar och resor. Utmärkelse delades ut till Berith Bergström, guldmärke för 9 års

förtroendeuppdrag, hon avtackades också med blommor och presentkort som avgående ordförande.

God buffe serverades . Underhållningen stod Kaj Lärka och Anders för. De bjöd på dragspelsmusik, visor skillingtryck

och historier. Både sanna och osanna.