SKPF avd 36 Årsmöte

| 25 februari 2020

SKPF avdelning 36 årsmöte 11/2 2020 på Renströmmen i Norrköping

SKPF avdelning 36 har haft årsmöte den 11/2 2020 på Renströmmen i Norrköping. Gunn Bredstedt blev vald att leda årsmötet. Verksamhetsberättelsen gicks igenom och godkändes. Den ekonomiska berättelsen blev också godkänd. Revisorernas berättelse godkändes också av mötet. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattas. Barbro Mattson omvaldes till ordförande på 2 år. Gunborg Karlsson och Miri-Anne Jonsson valdes in som styrelseledamöter på 2 år. Bo Björkdahl omvaldes till revisor på 2 år. Flera val ägde rum och årsmötet nominerade personer till olika poster i SKPF distrikt Östergötland. Under de närmaste veckorna kommer ett nytt Årsblad, det skickas ut till alla medlemmar. 2/3 är det öppet hus på expeditionen, då är det också allsång huset. Utmärkelser delades ut till Irene Persson som fick guldnål för 9 års förtroendeuppdrag och silvernål fick Leif Ahlström och Berth Bergström för6 års förtroendeuppdrag. Leif Ahlström avgår från styrelsen och Birgitta Ahjonpalo avgår från valberedningen de avtackades med presentkort och blommor. Mötet avslutades med underhållning av gruppen Gäddhänget och god buffé.