SKPF pensionärerna avd.36 har haft medlemsmöte den 12/10 på Hemgården

| 20 oktober 2022

Medlemsmöte på Hemgården den 12/10

Dagens gäst var Mikael Andersson som berättade om kaffe, var det kom ifrån, när och hur det kom till Sverige.

Norrköpings första cafe(schweizeri) låg på Strömsholmen.  Mikael fortsatte att berätta om kafeer i Norrköping på 40-50 och 60-talet.Det blev många känd och okända kafeer, samt en rolig kommentar från originalet “Kråka Ringborg”.

Kaffe och smörgås serverades. Därefter fattades beslut om 2023- års verksamhetsplan. Kassören föreslog en höjning av

medlemsavgiften med 15 kr, den summan som förbundet höjer med. Medlemmarna föreslog en höjning med 25 kr.

Vid röstningen blev det enligt medlemmarnas förslag. Mötet valde representanter till Kommunala pensionärsrådet, KPR.

Medlemmarna uppmanades att köpa ekologiskt kaffe för det är obesprutat.Vi påmindes om att använda kommunens

Fixartjänst, den är gratis och får användas av personer över 67 år, för att förhindra fallolyckor.

Rese information: Jokkmokks marknad 1/2-6/2 2023, anmälan till Anja Karlsson.

Julbordskryssning med Viking Line 4-5/12 anmälan till Blåklintsbuss.

Stockholm i Juletid 8/12 med överraskning, anmälan till Gunborg Karlsson eller Ingrid Klasson, pris 300kr.

Maud Haglund rapporterade från KOmunala pensionärsrådet, att kommunen och polisen samarbetar för ökad trygghet och

säkerhet. 1000 personer på på boenden i Norrköping har fått en enkät från socialstyrelsen , 60 % svarade. Sammanfattningen

visar att Norrköpings kommun ligger under riksgenomsnittet. Den 3/11  har distriktet en Konsument dag på Hemgården.

Innehåll är information från Regionen och Östgötatrafiken .Gratis att delta. Anmälan till Gun Bredstedt. Mer information

finns på hemsidan, gäller även ovanstående resor.

Mötet avslutades med dragning på entrebiljetter och lotteri. Nästa medlemsmöte är den 16/11.