Avslutning av bokcirkeln

mars 2019

Nu har vårens bokcirkel haft avslutning med en gemensam lunch.

Gruppen startar om med en ny bok till hösten