Rapport från Regionens pensionärsråd

juni 2020

Här kommer en kort uppdatering från möten den 3/6-20.

Rapport RPR0603