2021 har infunnit sig men pandemin ger ännu inte vika .

| 19 januari 2021

Pandemin präglar vardagen men hoppet börja anas i och med att vaccin har godkänts och börjat spridas över landet.

Samtidigt som vacciner godkänns och börjar användas, först i mindre mängder och med varierande leveranstider, så sprids nya stammar av viruset. Vad vetenskape säger är att varianter inte ger värre sjukdom så säger man att de sprids lättare, vilket inte är mycket tröst. Dock, vaccin ska bita även på varianterna, så man får ha förtröstan. Annars har väl året börjat med galenskaper av större mått i “det stora landet i väster”! Efter 4 år där, med en politisk vilde i ledningen, ska manväl inte förundras över hur slutet på hans period ser ut men det som hänt tycks överträffa även de vildaste fantasier. Med idag nästa 400 000 döda där, av bekräftad covid, men med ett okänt mörkertal, så kan man undra över varför statsmakten där inte ännu har tagit sig samman för att bromsa verkningarna av pandemin. Vi får hoppas att den nye presidenten och hans administration kan få igång verksamma åtgärder för att styra tillbaka till ett välfungerande samhälle.

Här hemma, i vårt mindre sammanhang, avlöser dagarna varandra i ett jämnt tempo, var dag ger några minuter mer ljus, om inte moln och snöstorm skymmer. De dagar med sol gläder även om det inte värmer ännu. Idag, med ca -12 och spridda flingor som dalar ner, väntar bara, för mig att bära in nästa “vedaboL” så jag har värme de närmaste dygnen.

Slutligen vill styrelsen önska er en god fortsättning på det nya året och vi önskar att vi framåt sommaren åtminstone kan ha något medlemsmöte där vi kan delta personligen!