Årsprogram för 2024

| 28 december 2023

Information

PROGRAM FÖR 2024

1

Programmet för våra aktiviteter under 2024 sänds nu ut till Dig som medlem i vår avdelning .
Hela programmet finns också att  läsa, klicka här;

                                        Årsprogram 2024 sida 2 och 3
                                        Årsprogram 2024 sida 1 och 4

Se förteckning med lokala företagsförmåner och riksomfattande sådana, klicka här;
                                                                                   Medlemsförmåner

Text SKPF avd elning Skellefteå