Från Medlemsmöte 19 april

| 25 april 2023

Medlemsmöte med Försäkringsinfo och tack till cirkelledare

1

Den första riktigt varma vårdagen onsdag den 19 mars hade ca 80 medlemmar
i SKPF Skellefteåavdelning hörsammat inbjuda till medlemsmöte i EFS lokaler.
På progamet stod information från styrelsen och dagens inbjudna gäst
Felix Wallgren från Folksam samt uppvaktning av studieledare.
V. Ordförande Britt Andersson hälsade alla välkomna och uttryckte nog vad många
tänkte äntligen kommer vårvärmen.
Styrelsen rapporterade från de senaste mötena i KPR (kommunala pensionärsrådet)
där de aktuella frågorna har handlat om återställning av hjälpmedel, planerat särskilt
boende på Sunnanå /Falkträsket, personalbehov inför sommaren inom vård och omsorg,
måltidsenheten arbeten på boende samt den ökande digitaliseringen inom kommunen.
Styrelsen påminde även om det planerade resor, utflykter och teaterbesök som är planerade under våren och sommaren
Så var det dags att dagens gäst Felix Wallmark från Folksam att informera speciellt om
de försäkringar som Folksam har tagit i samarbete med SKPF och som är anpassade för seniorer, Olycksfall 60 +, Diagnos 60 +, samt juridisk rådgivning för bl.a. framtidsfullmakt.
SKPF:s omfattande studiecirkelverksamhet kräver många cirkelledare och utan deras arbete skulle inte alla dessa cirklar vara möjliga att genomföra för medlemmarna, styrelsen ville därför tacka dessa cirkelledare med en liten gåva och blomma för deras arbete. Efter detta så fans det som vanligt möjlighet att låta sig smaka av kaffe och smörgås i restaurang arken

Text Christer J Foto Christer J