Från Medlemsmöte 8 mars

| 21 mars 2023

Medlemsmöte med hockey nostalgi med Robert Tedestedt

1

1

 

Onsdag den 8 mars på internationella kvinnodagen så var det dags för medlemmarna i SKPF Skellefteå att samlas till medlemsmöte i EFS lokaler, ca 150 medlemmar hade hörsammat inbjudan, på programmet stod det medlemsinformation från styrelsen samt underhållning och förtäring. Ordförande Lars Norman öppnade mötet och hälsade medlemmar samt gästerna Annamaria Hedlund från Medlefors och Robert Tedestedt välkomna. En Parentation hölls för de medlemmar som inte längre är med oss. Styrelsen gick igenom och summerade alla de aktiviteter och resor som medlemmarna har deltagit i under året, man presenterade även det ekonomiska utfallet för föreningen för år 2022.
Information gavs även om alla kommande aktiviteter och resor som är planerade för 2023 där många aktiviteter redan har startat och någon resa har genomförts.
Informerade gavs även angående Seniortorget beläget på Nordanå som kommunen har startat där det kommer att hållas information och träffar i olika teman som beröra
seniorer, information om ämnen och övrig aktiviteter för träffarna finns på kommunens hemsida. Som avslutning avtackades medlemmar som förtjänstfullt jobbat inom SKPF i olika roller. Efter detta var det dags för Robert Tedestedt att äntra scenen där han med stor inlevelse och kunskap berättade om hur hockeyn statade i Skellefteå och AIK:s historia från förr och fram till i dag. En dag som denna, internationella kvinnodagen, så får vi vara tacksamma för sanningen att bakom varje framgångsrik man står en kvinna visade sig stämma även i hockey sammanhang då det visade sig att det fans attraktiva erbjudande till några av det största profiler från föreningar i södra Sverige men att det blev ingen flytt söderut för kloka kvinnor bestämde att man skulle stanna i Skellefteå, efter denna spännande resa så lät sig det väl smaka med köttsoppa som bjöds i restaurang Arken
text: Christer Johansson                     Foto: privat

Text Christer Johansson Foto Privat