Höstmöte

| 1 november 2023

Höstmöte med kommunikation

1

Onsdag den 25 oktober så ca 80 medlemmar i SKPF hörsammat inbjudna till medlemsmöte. På programmet stod presentation av verksamhetsplan samt budget för 2024 samt information från styrelsen och dagens gäst Skellefte buss VD Marie Larsson. Ordförande Lars Norman hälsade alla medlemmar och dagens gäst välkomna.

1

Dagens gäst Marie Larsson berättade om Skellefte buss står inför ett stort förändringsarbete av kollektivtrafiken, detta beror på den stora samhällsomvandling som sker i Skellefteå, antal resenärer har redan ökat från 100 000 till 150 000 per år under de senaste 5 åren. Marie berättade att denna utmaning kräver en helt ny modell för hållbar mobilitet som kommer beröra såväl människor som varor och tjänster. Detta innebär fler bussar och nya linjer de kommande åren. En förändring av biljettsystem kommer att ske vilket bland annat innebär ett gemensamt system för norra Sverige. En stor utmaningarna i framtiden är bristen på busschaufförer i hela landet. Många frågor ställdes av medlemmarna, en del svar gick att ge, men ökande av resenärer kommer att innebära stora förändringar. Lars tackade Marie Larsson för denna intressanta information. Mötet fortsatte med att Styrelsen presenterade ett förslag till verksamhetsplan och budget för 2024 vilka godkändes med acklamation av medlemmarna. Styrelsen informerade om arbetet i KPR som sker tillsammans med övriga pensionärsorganisationer, man informerade även om det kommer att bjudas in till Julbord 2 december där man även får besök av Skelleftebygdens Lucia, vidare kommer det att bli en teaterresa till Stockholm för att se musicalen Änglagård i februari. Efter detta fullmatade möte tackade ordförande alla och sedan bjöds det till kaffe och smörgås
text: Christer Johansson                   foto: Margaretha Hofverberg

PS
Se hela verksamhetsplanen för 2024 –    Klicka på denna länk    Verksamhetsplan 2024 (002)

Text Christer Johansson Foto Margaretha Hofverberg