Program för aktiviteter på Seniortorg Skellefteå

| 30 september 2023

Information från Seniortorg Skellefteå

Efter vår skriftliga uppmaning till ansvariga för Seniortorg Skellefteå, där vi menar att många äldre,
som skulle ha intresse av och ha stor nytta av dessa arrangemang på Seniortorg, inte nås därför
att de saknar möjlighet/förmåga till digital inläsning!
Vi anser att programmen för Seniortorg även  annonseras i Lokaltidningen!

Program för Skellefteå Seniortorg ska förmedlas till ALLA ÄLDRE –
detta får inte vara en kostnadsfråga!

 

Seniortorg Skellefteå meddelar oss följande:

“I den allra bästa av världar skulle detta inte vara en kostnadsfråga men nu är det tyvärr så.
Då annonsering i Norran kostar mellan 5-8000 kr per annonsering så har vi valt att använda
andra medier för att nå intresserade.
I dagsläget kan man nå oss via:”

o    hemsidan  www.skelleftea.se/seniortorg
o    Nyhetsbrev som man anmäler sig via seniortorg@skelleftea.se
o    Instagram Seniortorg_skelleftea
o    Gatupratare utanför entrédörrarna
o    Pappersprogram inne på Seniortorg
o    Det går även att ringa till oss via kundtjänst så kan vi berätta vad som är på programmet.

 

Text SKPF Avd 58, Skelleteå Foto Seniortorg:s hemsida