Från informationsmötet i Burträsk

| 16 februari 2023

Burträskmöte med sopplunch

1

1

Onsdag den 15 februari var SKPF medlemmar från Burträskbyggden
inbjudna till medlemsmöte i Församlingshemmets lokaler i Burträsk.
På programmet stod information från styrelsen och sopplunch.
Ordförande Lars Norman och styrelsen hälsade alla välkomna och uttryckte
nog vad alla tycket att det är trevligt att kunna hålla ett medlemsmöte  utanför centralorten 

Styrelsen informerade om de aktiviteter i årsprogramet för 2023 som
är planerade, såväl studiecirklar, medlemsmöten som resor. Informationen om
de flerdagsresor som är planerade under vår och sommar väckte stort intresse.
Informationen handlade även 0m möjligheter att starta upp studiecirklar lokalt
i Burträsk och uppmanade medlemmarna att komma med förslag på aktiviteter
som ger dessa möjligheter. Informationen handlade även  om de förmånliga försäkringar i Folksam,
med låga årspremier, som man kan teckna som medlem i SKPF.
Styrelsen påminde om att medlemskapet i SKPF så ingår medlemskap i
Smart Senior där man erhåller rabatter hos en mängd olika företag.
Även rabatter hos lokala företag i Skellefteå ingår. Ambitionen är att få liknande rabatter i affärer i fler
av våra kommundelscentra.
Mötet avslutades med en välsmakande sopplunch, så välsmakande att
receptet fick utdelas till deltagarna!

Text Christer Johansson Foto Privat