Insamling till Ukraina

| 20 februari 2023

Hjälpinsats

1 Varje kartong måste förses med innnehållsförteckning

Bland många andra aktiviteter har SKPF:s avdelning i Skellefteå en torsdagscirkel -Stick o Virk”- med tolv flitiga deltagare.
Vid en fikapaus för några veckor sedan föreslog en av deltagarna, Anita Henry, att man verkligen borde samla in och skicka
kläder mm till de krigsdrabbade människorna i Ukraina.
Alla tyckte att detta var en strålande idé. Man startade genast med att alla deltagarna betalade etthundra kronor var för att
köpa in torra varor som savetter, kaffe, te, ljus, tandborstar, tandkräm m.m. Sedan gjorde alla deltagarna en ordentlig
garderobsrensning hemma. Detta resulterade i en mängd med barn-dam- och herrkläder, mössor sockar, vantar och varma
filtar. Deltagarnas vänner bidrog också till insamlingen genom att rensa av överflödet i sina garderober. Resultatet blev att
den 16 februari skickades fyra kartonger med vardera 20 kg kläder mm via Post Nords gratistransporter till Ukraina.

Deltagarna ser detta som ett mycket trevligt, humanitärt, engagerande och efterföljansvärt initiativ.

Text Gulli-Maj Norén Foto Privat