Medlemsmöte 24-01-24

| 2 februari 2024

Medlemsmöte med seniorinformation

1

Årets första medlemsträff för SKPF Skellefteåavdelning

Onsdag den 24 januari var medlemmarna i SKPF inbjudna till årets första medlemsmöte i EFS lokaler, ett 70 tal medlemmar hade hörsammat inbjudan. På programmet stod information från styrelsen och
dagens gäster från Skellefteå Kommun Ann-Louise Lindgren och
Jenny Åström angående anhörigstöd och verksamheten på Seniortorget.
Ann-Louise o Jenny berättade att man jobbar med förebyggande insatser och att man kan få anhörigstöd när man vårdar närstående i hemmet.
Anhörigstödet är också ett stöd till den som är senior och ensamstående i syfte att bryta ensamheten och isoleringen på detta vis kan man bidra till att kunna bo kvar hemma. Arbetet över hela kommunen, anhörigstödet är kostnadsfritt och kan fås utan biståndsbeslut.
Ann-Sofie och Jenny informerade även om Seniortorget som ligger på
Nordanå. Man strävar att det ska vara en mötesplats där man kan umgås, lyssna till intressanta föreläsningar, få personlig rådgivning eller hjälp att hantera digitala hjälpmedel.
Styrelsen informerade om möjlighet till billigare abonnemang på Norran för 80+, fördelaktiga telefonabonnemang hos telebolaget Fello och som medlem i SKPF har man rabatter hos en del företag både lokalt och på riksplanet. Informationen handlade även om kommande resor samt om det studiecirklar som har startat upp och att det finns några platser kvar i några av cirklarna. Vidare informerade man om det viktiga arbete som görs i KPR, kommunala pensionärsrådet tillsammans med övriga pensionärsorganisationer.
Valberedningen påminde medlemmarna hur viktigt det vara att höra av sig och föreslå namn till det platser som ska väljas vid årsmötet.
Ordförande Lars Norman tackade alla medlemmar och dagens inbjudna gäster för intressant information och förklarade mötet avslutat.
Sedan bjöds det till kaffe och smörgås.

 

Text Christer Johansson Foto Privat