Från medlemsmöte i Kåge

| 16 oktober 2023

Medlemsmöte med karate

1

Torsdag den 12 oktober var SKPF medlemmar och seniorer i Kågebyggden inbjudna till medlemsmöte i Församlingshemmets lokaler.
På programmet stod information från styrelsen och presentation av Karate för seniorer som bedrivs av föreningen Skellefte Budokan
Ordförande Lars Norman och styrelsen hälsade alla välkomna och uttryckte nog vad alla tycket att det är trevligt att kunna hålla ett medlemsmöte utanför centralorten.
Styrelsen presenterade SKPF:s organisation såväl på riks o distriktsplan och på lokalavdelningar. Västerbottensdistriktet omfattar 5 lokalavdelningar där Skellefteå avd. 58 ingår.
SKPF är en politiskt och religiöst oberoende organisation och att det inte spelar någon roll vilken yrkesroll man har haft för att bli medlem, vidare informerade man om vilka förmånliga
rabatterbjudande man har som medlem såväl på riksplan som lokalt i Skellefteå och de förmånliga försäkringserbjudande med låga premier som man kan teckna hos Folksam som medlem i SKPF.
En presentation av den omfattande studiecirkelverksamheten som SKPF bedriver samt andra typer av aktiviteter som ex. vis. resor både endagsresor och flerdagsresor.
Det finns naturligtvis möjligheter att starta upp studiecirklar lokalt i Kåge och uppmanade medlemmarna att komma med förslag på aktiviteter som ger dessa möjligheter.
Närmast förestående aktiviteter är medlemsmöte den 25 oktober i Skellefteå samt julbord med luciafirande på Campus den 2/12 och en teaterresa till Stockholm för att se
musikalen Änglagård dessa aktiviteter kommer att annonseras senare. Britt Andersson informerade om det viktiga arbete som sker i KPR
(kommunala pensionärsrådet) där man tillsammans med övriga pensionärsorganisationer (SPF o PRO) för fram och diskuterar viktiga frågor till kommunen som berör seniorer.

1

Så var det dags att hälsa dagens gäster välkomna, Lena Walberg, Eva Andersson och Anders Davidsson från klubben Skellefte Budokan som berättade om sin verksamhet
som även innefattar karate för seniorer. Denna träning är mycket bra för seniorer, då man bl.a. tränar upp balansen. Träningen bedrivs i Campushallen måndag och onsdag
kl. 10.00 och man hälsade alla välkomna.
Mötet avslutades med Kaffe och en välsmakande landgång.

Text Christer Johansson Foto Christer Johansson och Internet