Seniorrabatt på lokaltidningen Norran!

| 8 december 2023

Tips till dig som senior!

SENIORRABATT!?

Har du fyllt eller snart ska fylla 80 år
och är helårsprenumerant på tidningen Norran,
kontakta kundtjänsten så får du, som nu gäller,
en seniorrabatt som är värd några hundra kronor per år!!

Text Lars Norman, SKPFpensionärerna, avd 58, Skellefteå Foto Norrans hemsida och Internet